นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกในนามตัวแทนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา Q ?Platinum ? รับนักเรียนทวิภาคีได้ตามเป้าหมาย และดูแลแนะนำให้คำปรึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ? โครงการ ?เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 ? บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน ) โดยมีอาจารย์ อุเทน ยอดสิงห์ หัวหน้าแผนก และอาจารย์วิทยา ตรงมา เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครูทุกคน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ทุกคนในแผนกที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างเต็มที่ จนได้รับรางวัลชนะเลิศสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ ? เมโทร และขอเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ลาน 10 ปี เมโทร