การประกวด Star Search 2020

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการประกวด Star Search 2020 ทุกท่าน ที่จะเป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับทางวิทยาลัยต่อไป