นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร รับมอบรางวัลประเมินศูนย์บ่มเพาะดีเด่น

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร รับมอบรางวัลประเมินศูนย์บ่มเพาะดีเด่นในระดับดีเยี่ยมของวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร และระดับดีมาก ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบรางวัล ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก