สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร เดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ เเละนายสมศักดิ์ เขียวเเสงใส ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร เดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เเละ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ