นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ? คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ? คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในฐานะเป็นเจ้าภาพสถานที่ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร