นักศึกษาสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร รายงานตัวการออกทวิภาคีกับสถานประกอบการ

นักศึกษาสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้มารายงานตัวการออกทวิภาคีกับสถานประกอบการ เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564