แผนกสถาปัตยกรรม CMT พาณิชย์-เมโทรและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นร่วมเป็นผู้ออกแบบเมืองอัจฉริยะในโครงการพลิกโฉมเชียงใหม่

แผนกสถาปัตยกรรม CMT พาณิชย์-เมโทรและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นร่วมเป็นผู้ออกแบบเมืองอัจฉริยะในโครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ เมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาในแผนกสถาปัตยกรรมออกแบบร่วมกัน อีกทั้งได้รับคำชื่นชมและสร้างรายได้เสริมให้กับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย เรียน CMT พาณิชย์-เมโทร มีงานมีเงิน เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2564