นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564