นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้นำนักศึกษาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้นำนักศึกษาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในโอกาสที่นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีก ปวส. 1? เดินทาง ไป ฝึกงานที่กรุงเทพฯ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564