อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 กับสถานประกอบการชั้นนำ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564