ภาพบรรยากาศจากช่อง NBT งานรับวุฒิบัตรของสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร

ภาพบรรยากาศจากช่อง NBT งานรับวุฒิบัตรของสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จัดพิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษา รุ่น ? วิณณ์ ? ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 319 คน โดยมี ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน รองประธานกรรมการบริหารสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมแกรนด์วิชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทร์น คลิ๊ก Link