สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนาถ ผ่องอ้น และ นายบรรพต มอแอ

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนาถ ผ่องอ้น และ นายบรรพต มอแอ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน รางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย กรุงเทพมหานคร