สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร นำโดย นายมารุต ศิริธร ท่านผู้อำนวยการ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาชีวะเอกชน เชียงใหม่-ลำพูน

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร นำโดย นายมารุต ศิริธร ท่านผู้อำนวยการ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาชีวะเอกชน เชียงใหม่-ลำพูน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โดยสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการจัดการประชุมในครั้งนี้