สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร จัดกิจกรรมการอบรม "ขับขี่ปลอดภัย" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรม

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร จัดกิจกรรมการอบรม "ขับขี่ปลอดภัย" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสืบนทีธรรม เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงวิธีการดูแลรักษาสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้นอีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน น้อง ๆ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี