สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้รับคัดเลือกให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้รับคัดเลือกให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม โดย กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน