นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Information & innovation ภาคเหนือ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่