สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน FTI EXPO 2022 Shaping Future Industries for Stronger Thailand?

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน FTI EXPO 2022 Shaping Future Industries for Stronger Thailand? มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้สื่อและนวัตกรรมตัวอย่างภายในงาน และนำมาบูรณาการในการเรียนรู้ในอนาคต