ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชร์-เมโทร นำโดย นายมารุต ศิริธร ท่านผู้อำนวยการ ขอต้อนรับ คณะกรรมการตรวจรับเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวัชรพงษ์ ฝั่นติ๊บ ประธานคณะกรรมการตรวจรับเงินอุดหนุน นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ในทุกสาขา