สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร นำโดย นายมารุต ศิริธร ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มอาชีวะศึกษาเอกชน เชียงใหม่-ลำพูน

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร นำโดย นายมารุต ศิริธร ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มอาชีวะศึกษาเอกชน เชียงใหม่-ลำพูน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โดยสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการประชุมในครั้งนี้