พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับบริษัทฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เขียวแสงใส ท่านที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร กับบริษัทฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อส่งนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมโทร