กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พร้อมกันนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในและรอบวิทยาลัย เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต