ลงทะเบียนเรียนนักศึกษา

** ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ

เลือกวิทยาลัย
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
ยอดที่ต้องชำระ บาท

ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงิน

นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ 2 วิธีดังนี้

1. ทำการชำระด้วยการแสกน QR Code พร้อมเพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร

qr qr

2. ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีด้านล่าง

เลขที่บัญชี 5010246996
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 5010235536
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร


ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อมูลและส่งหลักฐานการชำระเงิน

จำนวนเงินที่ชำระบาท
หลักฐานการชำระเงิน
** ส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับอาจารที่ปรึกษาทางแชทส่วนตัวด้วย