สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร จัดกิจกรรม "การประกวด CMT STAR SEARCH 2022"

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร จัดกิจกรรม "การประกวด CMT STAR SEARCH 2022" เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางสังคมให้กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+