สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ให้การต้อนรับน้องๆจาก โรงเรียนเมตตาศึกษา ที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ Just for you เติมฝันสร้างแรงบันดาลใจ

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ให้การต้อนรับน้องๆจาก โรงเรียนเมตตาศึกษา ที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ Just for you เติมฝันสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อทดสอบความถนัดทางด้านสายอาชีพ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร