สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงเรียนสอนภาษา AIU Education

นายปกรณ์ สีลัดดา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาในนาม ตัวแทนผู้อำนวยการ พร้อมทีมผู้บริหาร สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงเรียนสอนภาษา AIU โดยมี อาจารย์จงสวัสดิ์ เลิศธนสาร ประธานกรรมการบริหารร่วมลงนาม พร้อมจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และพาเยี่ยมชมสถานศึกษา มีการประชุมออนไลน์กับทางผู้บริหาร ในเรื่องแผนการเรียนและแนวทางการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น