นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทในการสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทวิภาคี ปวส.2

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทในการสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทวิภาคี ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่านทาง Google meet เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564