เกี่ยวกับวิทยาลัย

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
2 ถ.คชสาร ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
อีเมล์: info@ccc.ac.th
โทรศัพท์: 053-274715, 053-275663
โทรสาร: 053-273781

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
24 ซอย 2 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
อีเมล์: metrocollege2544@gmail.com
โทรศัพท์: 053-282080
โทรสาร: 053-208112